Hizukuri, אנימה מקורית קצרה משלימה את ההפקה; הופעת הבכורה הקרובה

Hizukuri הוא אנימה קצרה מקורית שהשלימה הפקה לאחר קמפיין מימון המונים מוצלח. פרטי השחרור ייחשפו בקרוב!